Assemblea general 10 de Novembre

Dia: 10-11-10    Hora: 20:30

Lloc: Sala D’actes

Entrada pel carrer Topete

Ordre del Dia:

  • Estat de comptes
  • Resum de les activitats , les del curs passat i les previstes per aquest curs.
  • Informació per part de la direcció i administració de l’escola sobre els dubtes generats en la socialització de material escolar i el reciclatge del llibres.
  • Informació sobre la renovació de la representació de Pares dins el consell escolar
  • Presentació de noves propostes que tingueu, si s’escau
  • Precs i preguntes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.