Ordre del dia assemblea AFA novembre 2022

Es convoca l’assemblea ordinària de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Tecnos el dia 17 de novembre de 2022 a les 20h, de forma mixte, presencial i virtual per zoom. El dia abans us enviarem el link per accedir.
Lloc: Sala d’actes de l’escola, entrada per C/Topete

Ordre del Dia:

 • Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
 • Balanç econòmic 2021-2022
 • Objectius comissions 2022-2023
 • Contribucions econòmiques de l’AFA a l’escola
 • Incorporacions de nous membres a la junta de l’AFA (qualsevol persona interessada en formar part de la junta pot fer arribar un correu electrònic afa@tecnos.cat)
 • Varis
 • Torn obert de paraula
Tots formem part de l’AFA. Us hi esperem!

Junta AFA Tecnos

Ordre del dia assemblea AMPA novembre 2018

Data: dijous dia 29 d’novembre a les 20:00 hores.
Lloc: Sala d’actes de l’escola, entrada per C/Topete
 • Aprovació acta anterior
 • Balanç econòmic 2017-2018
 • Presentació noves comissions mixtes AMPA-Escola: Escola Verda i Mobilitat
 • Objectius Junta curs 2018-2019
 • Eleccions Consell Escolar
 • Incorporacions nous membres Junta (si hi ha gent interessada feu arribar mail a ampa@tecnos.cat)
 • Torn obert de paraula

Us hi esperem

Junta Ampa Tecnos

Ordre del dia reunió AMPA octubre

Data: dimecres dia 10 d’octubre a les 21:00 hores.
Lloc: Aula d’idiomes de l’escola, entrada per C/Topete
 • Aprovació acta anterior
 • Presentació de l’AMPA i objectius de les comissions per aquest curs
 • Mobilitat. Crear comissió.
 • Escola verda: s’ha creat una comissió mixta
 • Remodelació pati d’infantil
 • Invitació a formar part de la Junta
 • Actualització grup delegats.
 • Informació: hi haurà eleccions per triar pares representants al Consell Escolar
 • La Grossa de Cap d’Any
 • Data Assemblea: 29 de novembre a les 20:00h
 • Torn obert de paraula

Junta Ampa Tecnos

Ordre del dia reunió AMPA març

Data: dimarts dia 20 de març a les 20:00 hores.
Lloc: Aula d’idiomes de l’escola, entrada per C/Tope
 •  Aprovació acta reunió-assemblea anterior 
 •  Temes pendents
  • Aparcament patinet
  • Remodelació pati infant
 • Proposta de creació comissió intercanvi de llibres. Es considera un mínim de 2 persones per a la creació de la comissió. també existeix la possibilitat que una comissió existent assumeixi aquesta tasca
 • S’ha dinamitzat el bloc i s’ha creat un compte de twitter @ampa_tecnos
 • Grescatecnos
 • Torn obert de paraula

Junta Ampa Tecnos

Ordre del dia reunió AMPA octubre

Data: dilluns dia 9 d’octubre a les 21:00 hores.
Lloc: Sala d’actes de l’escola, entrada per C/Topete
 • Aprovació acta anterior
 • Presentació de l’AMPA i objectius de les comissions per aquest curs
 • Pàrquing patinets
 • Diversificar jocs al pati
 • Suport comunicació xarxes AMPA
 • Torn obert de paraula

Junta Ampa Tecnos

Ordre de dia propera reunió ampa 17-10-13

L’ordre del dia per la propera reunió d’ampa:

 • Aprovació acta anterior
 • Valoració de les reunions de les diferents classes. Repassada de delegats.
 • Presentació del pla de treball de cada una de les comissions per aquest curs.
 • Preparació de l’assemblea.
 • Qüestions arrel de la quota de material d’enguany.
 • Torn obert d’intervencions.

Reunió d'AMPA 25 de Gener

Hora: 21:30

Ordre del dia:
– Carnaval
– Setmana Blanca
– Precs i Preguntes

NOTA: entrada per el carrer Topete*

Reunió 23 de març

Dia 23-03-10
Hora 21:00

Ordre del Dia

– Festa de l’AMPA
– Precs i preguntes