Aquesta comi treballarà conjuntament amb l’escola per tal de millorar la mobilitat al voltant de l’escola

Si voleu formar part de la comissió envieu un mail a ampa_mobilitat@tecnos.cat

Seguiu aquí totes les informacions relacionades amb la comissió