La comissió borsa de treball s’orienta a posar en contacte antics alumnes de l’escola o alumnes en cursos superiors que puguin prestar serveis de reforç escolar  o canguratge, el funcionament:

– Qui vulgui ingressar a la Borsa de Treball (oferir els seus serveis), haurà de redactar una petita presentació explicant quin és el servei que ofereix i un Currículum.

– Qui vulgui sol·licitar un servei, ho haurà de fer a través de l’adreça de correu electrònic (borsatreball@tecnos.cat), indicant les dades de contacte i quin és el servei que sol·licita.

La comissió de borsa de treball s’encarrega de demanar a l’escola l’opinió sobre:
– Les aptituds dels candidats.
– Davant una sol·licitud de servei, quin és el candidat més adequat.
A més:
– Es fixarà un preu del servei.
– Per complir amb la Llei de Protecció de Dades, els candidats hauran de donar el seu consentiment a que es puguin difondre algunes dades, si calgués.
– Ens podeu fer arribar les vostres suggerències o comentaris a: borsatreball@tecnos.cat

>>Aquí podeu seguir la comissió de borsa de treball dia a dia