Ordre del dia reunió AMPA octubre

Data: dilluns dia 9 d’octubre a les 21:00 hores.
Lloc: Sala d’actes de l’escola, entrada per C/Topete
 • Aprovació acta anterior
 • Presentació de l’AMPA i objectius de les comissions per aquest curs
 • Pàrquing patinets
 • Diversificar jocs al pati
 • Suport comunicació xarxes AMPA
 • Torn obert de paraula

Junta Ampa Tecnos

Assemblea extraordinària canvi de junta 19/05/2016

 Acta de l’assemblea extraordinària convocada pel canvi de Junta 

novajunta

D’esquerra a dreta:
Tresorer: Roger Grané
Presidenta: Montse Portella
Vocal:Zaida Sarrate
Secretari: Gonçal Alvira

Ordre del dia per l’assemblea del dijous 03/12/2015

Data: 3 de desembre a les 9 del vespre.
 • Aprovar acta assemblea anterior, veure aquí
 • Revisió activitats curs anterior
 • Balanç econòmic del curs 2014/15
 • Objectius curs 2015/16
 • Pressupost curs 2015/16
 • Presentació/aprovació ideari
 • Renovació càrrecs junta.
 • Obres escola : Es respondran les preguntes que arribin a la bústia ampa@tecnos.cat
 • Precs i preguntes