TECNOS

Alumnes de P3 a Batxillerat

 

L’escola Tecnos acull alumnes des de P3 fins a 2n de Batxillerat en 2 línies.
Al voltant de 500 famílies, han confiat l’educació dels seus fills, uns 840 alumnes, en l’equip de professionals de la nostra escola.

Des de l’any 1983 l’escola funciona en règim de Societat Cooperativa amb el nom d’Agrupació Pedagògica Tecnos, SCCRL. Formen part de la cooperativa els mestres i professors i el personal d’administració i serveis.

El fet del cooperativisme ha estat un tret característic de la nostra escola que per un costat ha possibilitat poder comptar amb un equip docent molt estable i per l’altre ha determinat una implicació més gran dels docents en el projecte de centre.

 

Som membres de la federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i també formem part de l’Agrupació Escolar Catalana, integrada per escoles diverses però amb una característica comú: la passió per l’educació

Sempre se’ns ha reconegut la tasca pedagògica feta a la nostra escola tant a nivell de ciutat com d’institucions educatives. Els nostres alumnes sovint reben premis de tota mena per participar en concursos literaris, matemàtics, de treballs de recerca, extraordinaris de Batxillerat… A l’escola hem rebut en diverses ocasions els premis Baldiri Reixach: com a centre, per treballs de recerca i per projectes pedagògics i també vam rebre el premi Cambra a la Formació 2013, com a reconeixement al projecte de formació permanent del nostre equip..

 

Una de les característiques de l’escola que genera més demanda de places és el bon nivell de resultats que acostumen a obtenir els nostres alumnes tant a nivell intern, com extern. El curs 2014-2015 un 80 % dels alumnes de sisè van superar les proves de competències amb un nivell ALT o MITJÀ-ALT i a les proves de 4t d’ESO aquest percentatge va pujar fins al 90% situant-nos no només per sobre de la mitjana de Catalunya, si no també per sobre de la mitjana dels centres de la nostra tipologia.
El 100% dels alumnes de batxillerat es van presentar a la prova de selectivitat i la van aprovar. Hi ha una forta correlació entre la nota de Batxillerat i la nota de l’examen de les PAU dels nostres alumnes. La mitjana dels nostres alumnes a les PAU se situa sempre per sobre de la mitjana de Catalunya. Aquestes dades avalen la qualitat del servei que oferim.

 

Perquè …