El nostre ideari ens defineix com a escola catalana des dels inicis. Històricament a la Tecnos s’ha utilitzat el català en totes les activitats acadèmiques. Continuem doncs amb la mateixa línia que ens identifica des de l’inici, com a escola catalana, no només pel que fa a la llengua, si no també, per la transmissió dels valors i la cultura del nostre país.

S’usa el català com a llengua vehicular d’aprenentatge i de comunicació en tots els àmbits, tot garantint-ne un nivell molt per sobre de la mitjana de Catalunya.

L’escola Tecnos assegura també un domini complet de la llengua castellana a tot l’alumnat, introduint-la a nivell oral a P3 i a nivell escrit a 1r de Primària.

Paral·lelament vetllem perquè tots els alumnes assoleixin les competències lingüístiques pròpies de l’anglès en acabar l’ensenyament obligatori i oferim la possibilitat de cursar una segona llengua estrangera a partir de segon d’ESO. Es pot escollir entre el francès i l’alemany.

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

PROJECTES INTERNACIONALS     http://www.tecnos.cat/international/