Innovació…

El canvi, la innovació, l’actualització (feu servir la paraula que més us agradi o menys us desagradi) hi és i hi ha de ser. Però a la Tecnos no el volem a qualsevol preu, ni de qualsevol manera, l’estem fent des del seny, la professionalitat, la reflexió, el treball en equip i les ganes d’aprendre cada dia.

(Fragment de l’article publicat al número 2 de la revista LA NOSTRA

per l’equip directiu.)

Algunes bones pràctiques

Projectes APS a l’educació secundària.

Projecte d’apadrinament entre infantil i primària.

L’hort escolar a infantil i primària.

Les jornades culturals de secundària i batxillerat.

Les cooperatives d’alumnes de secundària i batxillerat.

El treball per projectes a totes les etapes.

Els tallers de ciència a infantil.

El diari digital de tercer d’ESO.

Els “post-cast” de “contes del món” a segon d’ESO.

La robòtica a primàriai secundària.

El teatre.

L’excursionisme.