Entenem que l’Escola ha d’intentar donar resposta a les noves realitats de la societat, modificant i introduint determinades coses, amb l’objectiu d’adaptar-se a un món que està en contínua evolució.

Una realitat de la nostra societat són les anomenades Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Una de les tasques de l’Escola, doncs, ha de ser afavorir el contacte real dels nens amb aquestes TIC, insistint especialment en la formació de l’alumne com a usuari d’elles. Cada vegada més, el futur requerirà que tots tinguem la capacitat per a fer-ne un bon ús per poder participar plenament i en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida, és per aquest motiu que l’escola té l’obligació de posar-les a l’abast de tots els futurs ciutadans.

Bit a bit i bona lletra. La incorporació plena de les TIC a l’educació passa per aspectes d’infraestructures d’aules i de connectivitats, per la formació del professorat que serà qui podrà treure el profit pedagògic que ens brinden, i per una bona oferta de noves generacions de materials per part de les editorials. I això no es fa d’avui per demà ni amb una invasió massiva d’ordinadors portàtils i pissarres digitals interactives a l’aula.

Les TIC aporten moltes oportunitats en el binomi ensenyament-aprenentatge i no té res a veure a seguir fent servir llibres de paper, digitals o tots dos. Implica una sèrie de canvis que seran fruit d’un procés calmat d’experimentació, recerca i creativitat que ja hem començat a fer tots els que ens dediquem en aquest món de la formació.

En aquesta línia, a la nostra Escola, després de cablar-la tota i dotar a totes les aules d’ordinador, canó projector i connexió a internet, fa un temps que estem experimentant amb les pissarres digitals interactives i amb carros d’ordinadors portàtils.

No sempre es necessita un ordinador per noi, no sempre el necessites tota l’hora i no sempre estan lliures les aules d’informàtiques. En tots aquests casos serà on podran donar servei aquests ordinadors portàtils. Són ordinadors amb pantalla de 15”, amb amb el programari i les prestacions tècniques que nosaltres hem cregut necessàries, i que sempre estaran a punt gràcies al carro dotat d’un sistema de càrrega de bateries.

En el temps que fa que els estem fent servir, ja s’ha pogut veure la seva gran utilitat. Cada cop són més les hores en què aquests ordinadors estan donant servei, arribant a moments puntuals on la demanda ja supera l’oferta. A mesura que veiem que aquesta oferta sigui insuficient, serà quan seguirem augmentant el nombre d’aquests carros. I si arriba algun dia on aquest carros estan més a dins de les aules que fora, serà llavors, i no abans, quan ens plantejarem si val la pena que els nostres nois ja tinguin sempre el seu propi ordinador a l’aula.

A la nostra Escola ens preocupa més el “fer servir” que no pas el “tenir”. I això representa un repte per a tots nosaltres, on hem de fer servir un maquinari per posar en pràctica unes metodologies que la majoria no hem rebut en la nostra formació inicial. Per això donem molta importància a la formació i reciclatge de tot el professorat. Participem en diferents grups de treball d’investigació pedagògica lligades amb aquestes noves Tecnologies de l’Aprenentage i el Coneixement (TAC), i des de P3 fins a batxillerat, estem apuntant tots en aquest mateix objectiu.

Us seguirem mantenint informants en el nostre procés de digitalització bit a bit.