Entenem l’escola com una institució que, recollint la memòria d’un passat col·lectiu, contribueix al desenvolupament integral de les persones. No ens podem limitar a ser uns transmissors de coneixement; ens hem de corresponsabilitzar, amb els pares i la societat, en el creixement de la personalitat dels alumnes, per aconseguir unes relacions humanes basades en la tolerància, el respecte, el diàleg, la llibertat i la responsabilitat.

Així doncs, entenem el procés d’ensenyament aprenentatge com el camí per al desenvolupament global de la persona. L’educació emocional forma part d’aquesta maduració integral. Els nostres trets d’identitat en els quals fonamentem l’educació són:

Pluralisme

El fet cooperatiu que ens defineix com a institució implica, de manera intrínseca, el reconeixement i l’acceptació de la diferència com a normes ètiques bàsiques per viure en la societat actual.

Apliquem els principis d’igualtat de drets i no discriminació a la totalitat de l’alumnat i les seves famílies, sigui quin sigui el seu origen social, geogràfic o cultural.

Entenem que la suma de les diferents individualitats ens enriqueix com a col·lectiu i ens fa millors.

És en aquest sentit que afavorim el treball en equip com a pràctica quotidiana altament positiva.

Laïcitat

El pluralisme troba en la laïcitat el millor marc d’expressió. L’escola és respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques del món i de la vida i per tant amb les creences de cada persona; aquestes, però no han d’interferir en la vida laica de l’escola.

Presentem, això sí, ja des de ben petits, el fet religiós com un fenomen cultural de la més gran importància que afecta perspectives diverses: històrica, literària, filosòfica, artística, tradicions populars… En definitiva, la cultura religiosa ens permet explicar la societat en què vivim.

Catalanitat

Donat que la nostra Escola s’inclou en una societat de parla catalana, eduquem des de la llengua i la cultura que ens identifiquen i amb les quals interpretem la realitat que ens envolta i ens hi relacionem. Aquest sentit és més enriquidor, personalment i social, en la mesura que és menys excloent i més universal.

Educació no sexista

Afavorim l’ús d’un llenguatge no sexista, la igualtat sense cap mena de discriminació de gènere i la no assignació de rols sexistes.

Llibertat i responsabilitat

L’escola vol formar el seu alumnat per a una societat democràtica i plural. És per això que vetllem per oferir a l’alumne els coneixements bàsics que les ciències ens han aportat, així com les diverses ideologies, creences, corrents socials i d’expressió artística que conformen el món actual. Actitud, aquesta, per força lligada a l’aprenentatge del diàleg, la tolerància i la formació del caràcter crític amb tota mena de dogmatismes i prejudicis. En definitiva, doncs, educar l’alumne en l’exercici responsable del dret més íntim i valorable de la persona que és, així ho creiem, el de pensar i actuar en llibertat. Llibertat, però, que cal anar graduant i harmonitzant amb la responsabilitat. Els nostres alumnes han de saber viure amb normalitat una convivència basada en els drets i deures.

Treball

D’una manera progressiva i al llarg del període escolar, el treball escolar és, entre d’altres, una eina per fomentar el sentit de responsabilitat i esforç. La valoració positiva de l’esforç en el treball ha de ser una font de satisfacció per als alumnes i les seves famílies.