Una mica d’història  

L’Escola Tecnos va ser fundada l’any 1962 per Magí Cadevall i Soler, Llorenç Puig i Mayolas, Jordi Gibert i Masvidal i Ramon Nogué i Serrat , en règim de propietat compartida i direcció col·legiada. Els dos últims, però, finalitzat el primer curs, passaren a exercir altres ocupacions professionals.

El nom inicial de l’Escola va ser “Acadèmia Tecnos” i la data d’obertura havia de ser el 28 de Setembre de 1962, però es va haver d’ajornar fins primers d’octubre degut a les inundacions del Vallès. El local era el pis 1r 1a del núm. 15 del Carrer de Sant Francesc. Les activitats inicials foren classes de Batxillerat i Peritatge Industrial.

 

Posteriorment, l’any 1973, l’Escola Tecnos es fusionà amb l’Escola Social (encara que des de 1969 compartien el local del carrer Garcia Humet) fundada l’any 1923 pel Sr. Guillem Boronat i continuada pel Sr Joan Artigues i la Sra. Pilar Alsius i que es dedicava a l’ensenyament primari i els primers dos cursos de batxillerat.

Des de l’any 1983, el nostre Centre funciona com a cooperativa de treball associat, amb el nom oficial d’Agrupació Pedagògica Tecnos Societat Cooperativa Catalana de Responsabilitat Limitada. Des l’any 1999 i fins l’any 2009, la “Llar d’Infants Grimm” formà part, també, d’aquesta agrupació.