Aprovats de Batxillerat i aprovats de selectivitat

* Font: Indicadors de centre. Departament d’Ensenyament

Font: Consell interuniversitari de Catalunya. Oficina d’accés a la Universitat