Júlia Sellares

El treball “A prototype of a seat lift” té com a objectiu facilitar el moviment a aquelles persones que més ho necessiten. Al llarg de l’estiu vaig dissenyar i construir un coixí que es pogués elevar fins a un cert punt, per tal de fer aquesta tasca d’aixecar-se de la cadira més fàcil. Ha sigut un aprenentatge en molts àmbits que m’ha ajudat a desenvolupar moltes habilitats.

Júlia SellaresA prototype of a seat lift
Alejandro Ridao

El meu treball de recerca tenia com a objectiu recuperar el passat d’aquesta joia arquitectònica de la ciutat. La finalitat del projecte era realitzar dos models, un en 2D i un altre en 3D, per cada una de les quatre façanes que havia presentat El Teatre al llarg de la seva història. A partir d’esquemes i fotografies del Principal, i utilitzant un programa de disseny informàtic, vaig traçar els plànols de l’interior del teatre i de les façanes, reproduint fidelment tots els seus detalls. Aquesta seria la base per poder elaborar posteriorment els quatre models en tres dimensions, en els quals veuria l’edifici al complet, i què permetrien apreciar profunditats i perspectives impossibles de plasmar en un plànol en dues dimensions. Per altra banda, gràcies a la recerca històrica que vaig fer, em vaig adonar de la importància del Principal per a Terrassa en l’àmbit social i de la necessitat ciutadana d’un equipament com aquest. El Teatre Principal de Terrassa és, ha estat i serà per sempre l’ànima cultural de la ciutat.

Alejandro RidaoEl Teatre Principal de Terrassa, una icona històrica