tecnos-escola-de-musica

L’Escola de Música Tecnos ofereix tot un seguit d’activitats extraescolars musicals adreçades a tots els alumnes de P4 a Batxillerat, en horari de migdia.

Sabem que la música té una gran repercussió en l’aprenentatge global dels nens i nenes, aju-dant al desenvolupament
d’ habilitats i actituds, com  la concentració, la creativitat, la sensibilitat, el treball col.lectiu i proporciona alts nivells de satisfacció personal.
Una de les nostres prioritats és ensenyar a estimar i a practicar la música als nostres alumnes d’una manera activa, significativa i participativa , oferint una atenció personalitzada a cada nen/a, d’acord amb les seves capacitats, interessos i objectius.

L’activitat pedagògica comença a partir dels 4 anys, en què, en una primera etapa i a través del joc, aprenen a conèixer el ritme i l’entonació, treballen la motricitat i el desenvolupament de l’oïda. Això fa que l’alumne s’introdueixi progressivament en l’aprenentatge del llenguatge musical, que li permetrà després superar els diferents nivells de l’ensenyament musical, així com iniciar-se en l’aprenentatge d’un instrument musical.