INFANTIL
P3A Rosa Pastor rpastor@tecnos.cat
dijous  de 8 a 9 del matí
P3B Sònia Casas scasas@tecnos.cat dijous  de 8 a 9 del matí
P4A Judit Puig jpuig@tecnos.cat dijous d’1 a 2 del migdia
P4B Adela Ortiz aortiz@tecnos.cat
dimecres  d’1 a 2 del migdia
P5A Rosa Roque rroque@tecnos.cat dijous d’1 a 2 del migdia
P5B Eli Jiménez ejimenez@tecnos.cat dijous de 8 a 9 del matí
CICLE INICIAL
1rA Míriam Abalos mabalos@tecnos.cat dijous de 9 a 10 del matí
1rB Àngels Batallé abatalle@tecnos.cat dimart de 8 a 9 del matí
2nA Montse Fernández mfernandez@tecnos.cat dilluns de 5 a 6 de la tarda
2nB Sílvia Carbonell scarbonell@tecnos.cat dimarts de 8 a 9 del matí
CICLE MITJÀ
3rA Rosa Seró rsero@tecnos.cat dijous d’1 a 2 del migdia
3rB Marc Gijón mgijon@tecnos.cat dimecres d’11 a 12 del migdia
4tA Montse Rojas mrojas@tecnos.cat divendres de 8 a 9 del matí
4tB Patricia Jiménez pjimenez@tecnos.cat divendres de 9 a 10 del matí
CICLE SUPERIOR
5èA Mireia Oriol moriol@tecnos.cat dilluns d’1 a 2 del migdia
5èB Mireia Negre mnegre@tecnos.cat dimecres de 9 a 10 del matí
6èA Mercè Marco mmarco@tecnos.cat dimarts de 8 a 9 del matí
6èB Agnès Muntanyola amuntanyola@tecnos.cat dijous de 9 a 10 del matí
DIRECCIÓ
Directora Gemma Elias gelias@tecnos.cat divendres de 3 a 4 de la tarda
Cap d’Estudis

d’Educació Infantil

Montse Torrella mtorrella@tecnos.cat dimecres de 4 a 5 de la tarda
Cap d’Estudis

d’Educació Primària

Mariona Argemí margemi@tecnos.cat divendres de 3 a 4 de la tarda
EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

(Aquestes visites cal concertar-les a través del tutor/a o Direcció)

Psicologa Agnès Brossa abrossa@tecnos.cat
matins: dilluns, dimarts i dijous
Psicologa Mònica de Miguel mmiguel@tecnos.cat
matins de dilluns a dijous

Nota: Recordeu que les hores de visita amb els tutors/ es s’han de demanar a través de la secretaria de l’escola