Dates i horaris de les proves extraordinàries de setembre per a ESO i Batxillerat:

 

Dilluns 4 setembre

Dimarts 5 setembre

9.00

1 ESO

MATEMÀTIQUES I ANGLÈS CATALÀ I CASTELLÀ

2 ESO

MATEMÀTIQUES SOCIALS

3 ESO

MATEMÀTIQUES CASTELLÀ

4 ESO

MATEMÀTIQUES I CATALÀ CASTELLÀ

11.00

1 ESO

SOCIALS BIOLOGIA I GEOLOGIA

2 ESO

CATALÀ ANGLÈS

3 ESO

ANGLÈS CATALÀ I FÍSICA I QUÍMIFCA

4 ESO

ANGLÈS FÍSICA I QUÍMICA

1 batx

MATEMÀTIQUES I FÍSICA